SIKAFLOOR 931 FINISHING AID | TĂNG CỨNG BỀ MẶT SÀN BÊ TÔNG

Giá: Liên hệ

Sikafloor 931 Finishing Aid – Chất hỗ trợ hoàn thiện cho sàn, làm tăng cứng & đặc chắc bề mặt sàn bê tông.

Đóng gói

Can 25 lít

Gốc

Gốc nước colloidal silica

Thương hiệu

Ứng dụng

Tăng cứng sàn

Mã: SIKA-771 Danh mục: