Sikafloor Topping Compound – Hợp chất phủ sàn tự san bằng

5.00 (1 đánh giá) 181 đã bán

Liên hệ

Sikafloor Topping Compound được tạo thành từ hai thành phần:

Thành phần A là dung dịch màu trắng.

Thành phần B bột màu xám.

Tỷ lệ trộn theo tỷ lệ A : B = 4 lít : 25 kg.

Mật độ trung bình sử dụng Sikafloor Topping Compound  là 2.1 kg/ m / mm bề dày

Khi thi công Sikafloor Topping Compound cần chú ý điều gì