SIKASHIELD P24 | MÀNG CHỐNG THẤM BIẾN ĐỔI GỐC BITUMEN

Giá: Liên hệ

SikaShield P24 | Màng chống thấm biến đổi gốc bitumen cải tiến bề mặt phủ cát và đàn hồi ở 0 °C.

Đóng gói

Cuộn 1m x 10m

Thương hiệu

Gốc

Bitumen cải tiến

Ứng dụng

Chống thấm đàn hồi

Phân loại

SikaShield® P24 S 3 mm, SikaShield® P24 S 4 mm, SikaShield® P24 MG 4 mm

Mã: SIKA-875 Danh mục: