SIKATITAN 258 – KEO DÁN KÍNH GỐC POLYURETHANE

5.00 (2 đánh giá của khách hàng ) 0 đã bán

Liên hệ

Màu Đen
Cơ chế đông cứng Đông cứng do độ ẩm
Tỷ trọng (khi chưa đông cứng) Khoảng 1,2 kg/l – 50 phút
Tính ổn định (tính chất không chùng xuống) Tốt
Thời gian khô dính Khoảng 50 phút