SikaTop 108 Seal VN

Giá: Liên hệ

SikaTop 108 Seal VN bộ 18kg và bộ 34,6kg là vữa chống thấm và bảo vệ đàn hồi 2 thành phần gốc xi-măng có SỢI GIA CƯỜNG.

Thương hiệu

Đóng gói

Bộ 18kg, Bộ 34,6 kg

Mã: SIK-14610 Danh mục: