Silcor 780 HI-LP – Màng chống thấm gốc Hybrid Polyurea

5.00 (1 đánh giá) 91 đã bán

Liên hệ

•Nhà máy xử lý nước

•Sàn mái

•Sàn khối đế

•Bể nước

•Sàn mặt cầu

•Hầm và các kết cấu ngầm bao gồm hầm đào hở và hầm đào xuyên lòng đất.