Sơn Lót Ngoại Thất WeatherGard Sealer

5.00 (2 đánh giá) 158 đã bán

Liên hệ

Tường trát vữa; Bê tông; Tường gạch
Loại Tên sản phẩm Số lớp
Bột trét WeatherGard Skimcoat 2-3 lớp
Sơn lót WeatherGard Sealer 1 lớp
Sơn phủ Sơn phủ ngoại thất Nippon 2 lớp