Sơn Nippon Paint EA4 gốc dầu Amin-Epoxy, hai thành phần

5.00 (1 đánh giá của khách hàng ) 108 đã bán

Liên hệ

THỜI GIAN KHÔ Ở 25°- 30°C

– Khô bề mặt: 1-2 giờ

– Khô để xử lý: 16 giờ

– Thời gian chuyển tiếp giữa 2 lớp sơn: Tối thiểu 16 giờ

– Khô hoàn toàn ở 25°- 30°C: 6-7 ngày

ĐÓNG GÓI

– 5 lít (4 lít chất cơ sở và 1 lít Chất đóng rắn)

– 20 lít (16 lít chất cơ sở và 4 lít Chất đóng rắn)

Tài liệu Nippon Paint EA4 PDF