Sơn Nippon Paint EA9 sơn dầu gốc amin-expoxy, 2 thành phần

5.00 (1 đánh giá) 108 đã bán

Liên hệ

Thời Gian Khô ở 25oC Đến 30oC:

– Khô bề mặt: 1 giờ

– Khô để xử lứ: 4-5 giờ

– Thời gian chuyển tiếp giữa 2 lớp sơn: tối thiểu 16 giờ.

– Khô hoàn toàn: 5-7 ngày.

Đóng Gói:

– 5 lít

– 20 lít