Sơn Nippon Reflective Road Line

5.00 (2 đánh giá) 120 đã bán

Liên hệ

Thời Gian Khô ở 250C Đến 300C:

  • Khô bề mặt: Khoảng 5 phút
  • Khô để xử lý: 1 giờ
  • Thời gian chuyển tiếp giữa 2 lớp sơn: Tối thiểu 1 giờ

Đóng Gói:

  • 5 lít