Sơn Nippon S450 Heat Resisting Black

5.00 (2 đánh giá) 124 đã bán

Liên hệ

Thời gian khô Khô bề mặt: 30 phút
Thời gian khô hoàn toàn ở 200°C to 240°C: Khoảng 30 phút
Thời gian chuyển tiếp Tối thiểu 8 giờ
Độ dày màng sơn yêu cầu 30 microns đối với màng sơn khô
66 microns đối với màng sơn ướt
Hoàn thiện Đen
Bóng mờ
Đóng gói 5 Lít