ULTRACOAT P920 2K- Lớp Nền Gốc Nước Hai Thành Phần

5.00 (1 đánh giá) 90 đã bán

Liên hệ

  • Dạng: Chất lỏng
  • Dễ cháy: không.
  • Phạm vi nhiệt độ ứng dụng đề xuất: từ + 10 ° C đến + 35 ° C.
  • Thời gian sống của hỗn hợp: 2 giờ.
  • Tỷ lệ trộn: comp. A: comp. B = 5: 1 (về khối lượng).
Đặt hàng ngay