Vinkems Concure A – Hợp chất bảo dưỡng bê tông gốc Acylic

5.00 (1 đánh giá) 150 đã bán

Liên hệ

 Dạng: Dung dịch.
 Màu sắc: Trong suốt; trắng sữa (A).
 Tỷ trọng (kg/l):  1.00 – 1.03 ( Loại A ).
 Gốc: Acrylic
 Thời gian khô ở 300C: 01h30ph

 Vinkems® Concure A được cung cấp trong phuy 200 lít, can 5/25 lít.