Vinkems Concure S – Hợp chất bảo dưỡng bê tông gốc Silicate

5.00 (1 đánh giá) 129 đã bán

Liên hệ

  • Dạng: Dung dịch.
  • Màu sắc: Trong suốt; vàng nhạt; xanh nhạt (S)
  • Tỷ trọng (kg/l): 1.13 – 1.14 ( Loại S )
  • Gốc: Acrylic / Silicate
  • Thời gian khô ở 300C: 01h30ph

Vinkems Concure S được cung cấp trong phuy 200 lít, can 5/25 lít.