Vinkems Epotar – Lớp phủ gốc Epoxy – Hắc ín

(2 đánh giá của khách hàng)

Giá: Liên hệ

• Màu sắc : Đen (Thành phần A) – Trong suốt (Thành phần B)

• Tỷ trọng A : 1.1 – 1.2 kg/lít

• Tỷ lệ trộn A : B : 7 : 1

• Thời gian khô ở 250C : Sờ thấy khô sau 2 giờ

Khô cứng sau 10 giờ

Lưu hóa hoàn toàn sau 7 ngày