Vinkems Floor Sep 20

(1 đánh giá của khách hàng)

Giá: Liên hệ

• Màu sắc : Không màu hoặc màu vàng thật nhạt
• Khối lượng thể tích : Khoảng 0.93 kg/lít (thành phần A + B)
• Tỷ lệ trộn : A/B = 4/1 theo khối lượng
• Thời gian chờ:
Thời gian chờ giữa các lớp : 1giờ
Có thể đi bộ : 25 giờ

Thương hiệu
Đặt hàng ngay