Vinkems Floor SLE 100 – Lớp phủ tự san bằng gốc nhựa Epoxy

5.00 (1 đánh giá của khách hàng ) 140 đã bán

Liên hệ

• Dạng màu: Thành phần A : Lỏng / hơi trắng
                   Thành phần B : Lỏng / hơi trắng
                   Thành phần C : Bột / xám

Bộ 23 kg (thành phần A + B + C)
• Thành phần A: 1.14 kg/thùng
• Thành phần B: 2.86 kg/thùng
• Thành phần C: 19 kg/bao

Tài liệu Vinkems Floor SLE 100 PDF