Vinkems Grout 4HF 2HF vữa rót trộn sẵn

5.00 (1 đánh giá) 154 đã bán

Liên hệ

• Dạng : Bột

• Màu sắc : Xám bê tông

• Khối lượng thể tích : 2.2 kg/lít

• Độ giãn nở sau 24h : ≥ 0.1%

• Độ chảy lỏng sau 10 phút : 27 – 32cm

• Thời gian bắt đầu ninh kết : 5 – 9 giờ