Vinkems Grout EHS

(1 đánh giá của khách hàng)

Giá: Liên hệ

• Dạng : Bột
• Màu sắc : Xám bê tông
• Khối lượng thể tích : 2.2 kg/lít
• Độ giãn nở sau 24h : ≥ 0.1%
• Độ chảy lỏng sau 10 phút : 27 – 32cm
• Thời gian bắt đầu ninh kết : 5 – 9 giờ
• Cường độ nén ở 28 độ C : ASTM C109-99
– 1 ngày : ≥ 40 (N/mm2)

Thương hiệu
Đặt hàng ngay