Vinkems HB1 – Chất kết dính bê tông với thép

5.00 (1 đánh giá) 173 đã bán

Liên hệ

  • Màu sắc: Thành phần A: Xám trắng. Thành phần B: Xám vàng hoặc hổ phách.
  • Tỷ trọng: ~ 1.8 kg/lít (đã trộn)
  • Tỷ lệ trộn: A : B = 2 : 1 (theo khối lượng)
  • Modul đàn hồi: 8.500
  • Cường độ nén: ≥ 65 N/mm2(sau 7 ngày)