Vinkems Simon Latex R 5540 – Tác nhân kết nối và chống thấm

5.00 (1 đánh giá) 114 đã bán

Liên hệ

A LATEX R-5540 1 Phần (lít) – Nước 3 Phần (lít) B

Xi măng 1 Phần (kg) – Cát 3 Phần (kg)

Hỗn hợp B (xi măng, cát) được trộn khô trước.

Đổ hỗn hợp A vào hỗn hợp B và trộn cho tới khi đạt được độ dẻo thi công.