Vinkems Simon Pene-Seal – Hợp chất chống thấm

5.00 (1 đánh giá) 150 đã bán

Liên hệ

  • Dạng : Bột
  • Màu : Xám
  • Lực bám dính : 1.5 N/mm2
  • Khả năng kháng hóa chất (pH ≥ 3) : đạt tiêu chuẩn ASTM C-267-77.
  • Thời gian cho phép thi công : Khoảng 90 phút ở 30 độ C
  • Nhiệt độ cho phép thi công : Trên 5 độ c
  • Khối lượng thể tích : 2.0 ± 0.1 kg/lít. (sau khi trộn)