Vinkems Waterplug L60 – Hợp chất đông cứng nhanh

5.00 (1 đánh giá) 167 đã bán

Liên hệ

• Các khe nứt, khe xây dựng trong các bể chứa.

• Xử lý nhanh các mối nối cống ngầm, các khe nối cấu kiện bê tông.

• Các lỗ rỗng trong bê tông.

• Đường hầm, đập.

• Các khe giữa bê tông và thép.

• Các khu vực không sử dụng được vữa thường, nhựa epoxy do bị nước trôi.