BESTMIX
Công ty chuyên sản xuất, phân phối và chuyển giao kỹ thuật ứng dụng các loại “Phụ gia – Hóa chất xây dựng” thương hiệu BESTMIX, đã được đăng ký sở hữu tại Cục sở hữu trí tuệ Việt Nam, cho thị trường nội địa cũng như xuất khẩu. Công ty luôn đáp ứng đầy đủ với hiệu quả cao nhất các nhu cầu đa dạng và khắc khe của các nhà đầu tư, tư vấn, thiết kế và nhà thầu xây dựng chuyên nghiệp tại Việt Nam.


Sản phẩm BESTMIX

Hệ thống sản phẩm BESTMIX được phân loại theo công dụng và tính năng kỹ thuật trong lĩnh vực xây dựng như sau:
  • Phụ gia Bê tông - Xi măng
  • Chống thấm & Trám bít
  • Nền sàn & Chất phủ bề mặt
  • Vữa rót - Kết nối - Sửa chữa - Hoàn thiện
  • Sản phẩm cho các ngành sản xuất khác
Nhằm gìn giữ, củng cố và phát triển vững chắc niềm tin yêu của Quý Khách hàng trong cả nước đã dành cho công ty trong suốt thời gian qua, tập thể cán bộ - công nhân viên Công ty cổ phần BESTMIX cam kết nỗ lực không ngừng trong việc cải tiến tính năng kỹ thuật, nâng cao chất lượng và đa dạng hóa sản phẩm.

Phụ gia Bestmix

Bao gồm các sản phẩm:
Bestmix Super R7 - Phụ gia siêu hóa dẻo phát triển nhanh cường độ cho bê tông
BestFlow R334- Phụ gia bê tông siêu hóa dẻo, duy trì độ sụt
BestFlow R361 - Phụ gia siêu hóa dẻo, duy trì độ sụt bê tông
Bestair LS250 - Phụ gia cuốn khí cho bê tông
BestFlow A325 - Phụ gia siêu dẻo, đóng rắn nhanh cho bê tông
BestFlow A351 - Phụ gia siêu dẻo, phát triển nhanh cường độ cao cho bê tông
BestFlow NA202 - Phụ gia siêu hóa dẻo và bù co ngót
BestFlow WP308 - Phụ gia chống thấm bê tông
Super Plast - Phụ gia hóa dẻo, kéo dài thời gian ninh kết cho bê tông trộn sẵn
BestSwell NA202 - Phụ gia siêu hoá dẻo và bù co ngót
Super Conplast - Phụ gia chống thấm bê tông

Hỗ trợ bê tông Bestmix

BestCure AC015 - Hợp chất bảo dưỡng bê tông gốc Polymer
BestCure SS015 - Hợp chất bảo dưỡng bê tông gốc Polysiliccate
BestRelease S100 - Hợp chất tách khuôn, dung môi hữu cơ
BestRelease WB501 - Hợp chất tháo khuôn gốc nước
BestRelease WB502 - Hợp chất tháo khuôn gốc nước

Vữa rót Bestmix

VỮA RÓT GỐC XI MĂNG
BestGrout CE475 - Vữa rót không co ngót, cường độ cao gốc xi măng
BestGrout CE675 - Vữa rót không co ngót, cường độ cao gốc xi măng
BestGrout CE600 - 1HS - Vữa rót không co ngót, cường độ sớm siêu cao, gốc xi măng
BestGrout CE600 - 3HS - Vữa rót không co ngót, cường độ sớm siêu cao, gốc xi măng
VỮA RÓT GỐC NHỰA
BestSeal EP758 - Vữa rót Epoxy chống thấm trong nước, cường độ cao, hai thành phần
KẾT DÍNH RẮN CHẮC
Bestbond EP750 - Epoxy bơm vá vết nứt bê tông, hai thành phần
Bestbond EP751 - Chất kết dính Epoxy đa năng, cường độ cao, hai thành phần
Bestbond EP752 - Epoxy kết nối bê tông cũ - mới, hai thành phần
Bestbond EP753 - Chất kết dính đa năng, gốc Epoxy, cường độ cao, hai thành phần, đóng rắn trong nước

Sửa chữa và bảo vệ bê tông Bestmix

VỮA TRỘN TẠI CÔNG TRÌNH
BestLatex R114 - Chống thấm và tác nhân kết nối bê tông cũ - mới
BestLatex R126 - Chống thấm và tác nhân kết nối bê tông cũ - mới
VỮA TRỘN SẴN
BestRefit C40 - Vữa sửa chữa, dặm vá mỏng bề mặt bê tông
BestRepair CE250 - Vữa sửa chữa mỏng, gốc xi măng polymer cải tiến, 1 thành phần
BestRepair CE300 - Vữa sửa chữa gốc xi măng polymer cải tiến, 1 thành phần
BestRepair CE400 - Vữa sửa chữa gốc xi măng polymer cải tiến, 1 thành phần
BestSeal EP757 - Vữa trám đa dụng, gốc xi măng epoxy, ba thành phần
BestSeal EP759 - Vữa trám đa dụng, gốc xi măng epoxy, ba thành phần

Vật liệu hoàn thiện Bestmix

KEO DÁN GẠCH
Besttile CE075 - Keo dán gạch, đá kích thước nhỏ 40*40. Cường độ nén >=7.5 Mpa
Besttile CE100 - Keo dán gạch, gốc xi măng polymer cải tiến, một thành phần
Besttile CE125 - Keo dán gạch, gốc xi măng polymer cải tiến, một thành phần
Besttile CE150 - Keo dán gạch, gốc xi măng polymer cải tiến, một thành phần
BestJoint CE200 - Keo chà joint, gốc xi măng polymer cải tiến, một thành phần
BỘT TRÉT TƯỜNG
Silica 115 - Bột trét tường trộn sẵn, gốc xi măng polymer biến tính
Silica Base - Bột trét đắp thay thế vữa tô mỏng, một thành phần, gốc xi măng polymer cải tiến, cốt liệu khoáng
Waso 125 - Bột trét tường trộn sẵn, gốc xi măng polymer biến tính
Waso 135 - Bột trét tường trộn sẵn, gốc xi măng polymer biến tính
Waso 135EP - Bột trét tường chuyên dụng cho sơn Epoxy, gốc xi măng polymer biến tính

Trám khe Bestmix

TRÁM KHE MẶT NGOÀI
BestSeal AC351 - Hợp chất trám bít, gốc Acrylic Copolymer, một thành phần
BestSeal PS410 - Chất trám bít đàn hồi, gốc Polysulphide, hai thành phần

Bảo vệ kết cấu Bestmix

BestProtect CE500 - Chất kết nối bảo vệ cốt thép
BestProtect CN313 - Phụ gia ức chế ăn mòn cốt thép cho bê tông
BestProtect EP711 - Chất phủ bảo vệ Epoxy gốc dung môi, hai thành phần
BestProtect PU713 - Chất phủ bảo chống tia UV gốc Polyurethane, hai thành phần

Chống thấm Bestmix

CHỐNG THẤM GỐC XI MĂNG
BestSeal AC401 - Hợp chất chống thấm gốc xi măng polymer, thẩm thấu tinh thể, một thành phần
BestSeal AC407 - Màng chống thấm đàn hồi, gốc xi măng polymer, hai thành phần
BestSeal CE201 - Hợp chất chặn nước rò rỉ, đóng rắn nhanh, gốc xi măng
CHỐNG THẤM MẠCH NGỪNG
BestWaterbar - Băng cản nước chống thấm gốc PVC
PHỤ GIA CHỐNG THẤM CHO VỮA
Super Life - Phụ gia chống thấm cho vữa xây tô
CHỐNG THẤM DẠNG LỎNG
BestPrimer AC409 - Sơn lót chống ẩm, gốc Epoxy hai thành phần
BestSeal AC400 - Màng chống thấm đàn hồi cao, gốc co-polymer biến tính
BestSeal AC400M - Màng chống thấm đàn hồi cao, gốc co-polymer biến tính sử dụng cho tường bao che
BestSeal AC402 - Hợp chất chống thấm, trám bít, gốc Polymer-Silicate, hai thành phần
BestSeal AC403 - Hợp chất chống thấm, trám bít, gốc Polymer-Silicate, hai thành phần
BestSeal AC404 - Hợp chất chống thấm Acrylic cải tiến, gốc nước
BestSeal AC405 - Lớp phủ chống thấm MBM Acrylate, gốc dung môi
BestSeal AC408 - Chống thấm siêu đàn hồi, một thành phần, gốc Acrylic Co-polymer biến tính nano"
BestSeal B12 - Chống thấm trộn xi măng, co giãn cao, chống rạn nứt bề mặt
BestSeal EP712 - Hợp chất chống thấm, gốc Epoxy, hai thành phần
BestSeal PS010 - Hợp chất chống thấm trong suốt, gốc Poly-Alkyl kỵ nước
BestSeal PS012 - Hợp chất chống thấm trong suốt, gốc Poly-Alkyl kỵ nước
BestSeal PS014 - Hợp chất chống thấm trong suốt, gốc Poly-Alkyl kỵ nước
BestSeal PS016 - Phụ gia chống thấm bê tông và vữa xi măng
BestSeal PU405 - Màng chống thấm siêu đàn hồi, nhựa polyurethane gốc nước, một thành phần
BestStonSeal SS101 - Hợp chất chống thấm cho đá tự nhiên, gốc Polyalkyl Siliconate
BestStonSeal SS102 - Hợp chất chống thấm, chống mốc cho đá Marble, gốc Polyalkyl Siliconate

Lớp phủ và bảo vệ sàn Bestmix

CHẤT PHỦ SÀN GỐC NHỰA
BestSeal EP760 - Vữa tự san ngăn ẩm, gốc xi măng epoxy, ba thành phần
BestBond EP759 - Tác nhân kết nối, gốc Epoxy hai thành phần cường độ cao
BestCoat PU714 - Sơn phủ bảo vệ Polyurethane gốc dung môi, hai thành phần
BestPrimer EP701 - Sơn lót Epoxy, gốc dung môi, hai thành phần
BestPrimer EP702 - Sơn lót Epoxy, gốc nước, hai thành phần
BestPrimer EP703 - Sơn lót chống ẩm, gốc Epoxy, hai thành phần
CHẤT PHỦ SÀN GỐC XI MĂNG
BestFloor PC250 - Vữa tự san phẳng, gốc xi măng polymer, một thành phần
BestFloor PC302 - Vữa tự san phẳng, gốc xi măng polymer, một thành phần
BestHard SS150 - Hợp chất gia cường độ cứng và kháng bụi cho bề mặt bê tông
BestReflect AC155 - Sơn kẻ vạch
HardRock - Chất làm cứng nền sàn, không kim loại, gốc vô cơ