Technonicol ra đời từ một trong những nhà sản xuất vật liệu xây dựng lớn nhất thế giới. Là một thương hiệu, nó đánh dấu sự khởi đầu của một kỷ nguyên mới cho doanh nghiệp. Một tập trung vào việc mở rộng sang các thị trường mới trên khắp thế giới, với một loạt sản phẩm đa dạng được thiết kế để tích hợp vào các giải pháp sáng tạo, hoàn chỉnh. Và cũng tập trung vào việc tạo ra sự khác biệt cho thế giới chúng ta đang sống. Bằng cách sử dụng khoa học về tối ưu hóa tòa nhà.