Cung cấp vữa khô trộn sẵn vữa xây trộn sẵn, bột bả keo dán gạch, báo giá dao động khoảng 1375 VNĐ/KG đến 8750 VNĐ/KG tùy thuộc từng loại sản phẩm.

Danh sách sản phẩm Vữa khô – Vữa trộn sẵn