Phụ gia điều chỉnh độ nhớt (VMA) trong bê tông

Phụ gia điều chỉnh độ nhớt (VMA) trong bê tông

Phụ gia thay đổi độ nhớt hay VMAs là phụ gia được sử dụng để thay đổi các đặc tính như độ nhớt, khả năng làm việc, độ kết dính, vv của bê tông tươiChức năng của VMA và Ứng dụng trong các loại bê tông khác nhau được thảo luận dưới đây.

Link: https://athgroup.net/danh-muc/phu-gia-be-tong

Chức năng của phụ gia điều chỉnh độ nhớt (VMA) trong bê tông

Chức năng chính của phụ gia biến đổi độ nhớt trong hỗn hợp bê tông là làm thay đổi các đặc tính lưu biến của bê tông – đặc biệt là độ nhớt dẻo của bê tông tươi. Việc bổ sung VMA vào hỗn hợp bê tông làm tăng độ nhớt dẻo của bê tông và làm tăng một chút điểm chảy. Điểm chảy là một đặc tính lưu biến khác của bê tông cũng cần được tối ưu hóa cùng với độ nhớt dẻo để có được độ lưu biến bê tông hoàn hảo. Nhưng VMA không ảnh hưởng đến điểm chảy của bê tông. Vì vậy, ngoài VMA, chất hóa dẻo hoặc chất hóa siêu dẻo được thêm vào để thay đổi điểm chảy của hỗn hợp bê tông.

Hình 1: Độ nhớt của bê tông tươi
Hình 1: Độ nhớt của bê tông tươi

Lợi ích của phụ gia thay đổi độ nhớt (VMA)

Các loại bê tông khác nhau phản ánh các hành vi khác nhau bằng cách bổ sung phụ gia điều chỉnh độ nhớt vào hỗn hợp thiết kế của chúng được liệt kê và thảo luận dưới đây:

 1. Bê tông tự đầm
 2. Bê tông bơm
 3. Bê tông dưới nước
 4. Bê tông nhẹ
 5. Bê tông bán khô
 6. Bê tông phun
 7. Bê tông xốp
 8. Bê tông có cấp phối kém

1. Bê tông tự đầm

 • Khi hỗn hợp bê tông tự lèn với hàm lượng bột nhỏ hơn không được bảo vệ chống lại sự thay đổi độ ẩm, có thể xảy ra hiện tượng phân tách.
 • Việc bổ sung phụ gia điều chỉnh độ nhớt vào bê tông tự lèn làm tăng khả năng chống phân tách và cũng cải thiện độ bền đối với các biến đổi độ ẩm.
 • VMAs làm tăng độ ổn định của hỗn hợp bê tông tự lèn.
 • VMAs cũng làm giảm chảy máu từ hỗn hợp bê tông.
Hình 2: Bê tông tự đầm bằng VMA
Hình 2: Bê tông tự đầm bằng VMA

2. Bê tông bơm

 • Sự tắc nghẽn của cốt liệu tại các khúc cua trong đường ống là vấn đề phổ biến nhất phát sinh trong trường hợp bê tông bơm.
 • Khi phụ gia điều chỉnh độ nhớt được thêm vào, bê tông bơm trở nên kết dính hơn và ngăn chặn sự phân tách trong khi bơm.
 • Ma sát giữa thành bơm và hỗn hợp bê tông trong khi bơm bị giảm do tác dụng bôi trơn do VMA gây ra.
Hình 3: Bê tông bơm
Hình 3: Bê tông bơm

3. Bê tông dưới nước

 • Đối với bê tông dưới nước, bê tông phải có độ kết dính cao để tránh bị rửa trôi khi thi công và đóng rắn ở các công trình dưới nước.
 • Để tránh rửa trôi, phụ gia điều chỉnh độ nhớt được thêm vào bê tông dưới nước để tăng độ kết dính của hỗn hợp. Vì vậy, nó cũng có thể được gọi là phụ gia chống rửa trôi.
 • Nó cũng làm tăng độ bền của kết cấu bê tông dưới nước.
 • Nói chung, trong khi đổ bê tông dưới nước, nước sẽ bị đục do tạo ra bụi xi măng từ bê tông. Nhưng khi sử dụng VMAs, bụi sẽ không tạo ra và giữ cho nước trong suốt, điều này sẽ tạo điều kiện cho việc đổ bê tông dễ dàng hơn.
Hình 4: Không có VMA và Có VMA
Hình 4: Không có VMA và Có VMA

4. Bê tông trọng lượng nhẹ

 • Bê tông nhẹ chứa cốt liệu nhẹ thường có tính thấm cao. Các cốt liệu này có thể hút nước từ hỗn hợp và làm giảm khả năng thi công.
 • Phụ gia điều chỉnh độ nhớt làm giảm độ hút nước của cốt liệu nhưng cốt liệu ít nhất phải bão hòa một phần trước khi cho vào trộn.
 • Một vấn đề khác là cốt liệu có thể nổi trên hỗn hợp bê tông có khả năng thi công cao do trọng lượng nhẹ. Vấn đề này có thể được ngăn chặn bằng cách tăng độ nhớt của hỗn hợp, bằng cách thêm VMA.
Hình 5: Ngâm sơ bộ cốt liệu
Hình 5: Ngâm sơ bộ cốt liệu

5. Bê tông bán khô

 • Bê tông bán khô cần hàm lượng nước lớn để đạt được cường độ cuối cùng. Nhưng thêm nhiều nước sẽ ảnh hưởng đến tính chất của nó.
 • Khi phụ gia điều chỉnh độ nhớt được thêm vào hỗn hợp bê tông bán khô, nó sẽ mở rộng phạm vi hàm lượng nước tối ưu và có thể đạt được cường độ cuối cùng một cách dễ dàng.
 • VMA cho bê tông bán khô cũng mang lại bề mặt nhẵn mịn.
Hình 6: Hỗn hợp bê tông bán khô
Hình 6: Hỗn hợp bê tông bán khô

6. Bê tông phun

 • Sử dụng phụ gia điều chỉnh độ nhớt giúp giảm thiểu sự bật lại của cốt liệu từ bê tông phun bằng cách cải thiện độ kết dính của hỗn hợp bê tông.
Hình 7: Bê tông phun với VMA
Hình 7: Bê tông phun với VMA

7. Bê tông xốp

 • Phụ gia điều chỉnh độ nhớt ngăn ngừa sự rửa trôi hồ xi măng khỏi hỗn hợp bê tông xốp.
 • VMA cải thiện liên kết giữa hồ xi măng và cốt liệu do đó làm tăng cường độ của bê tông.
Hình 8: Hỗn hợp bê tông xốp
Hình 8: Hỗn hợp bê tông xốp

8. Bê tông có cấp phối kém

 • Việc sử dụng cốt liệu có cấp phối kém hoặc cốt liệu đã sản xuất được sử dụng trong hỗn hợp bê tông sẽ dẫn đến sự phân tách có thể giảm bằng cách thêm phụ gia điều chỉnh độ nhớt.
 • Các vấn đề hoàn thiện xảy ra với loại hỗn hợp bê tông này có thể được ngăn chặn bằng cách thêm VMA.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *