Thay đổi tên thương hiệu sản phẩm từ SikaBit® thành SikaShield

SikaBit® thành SikaShield

Đầu tiên, chúng tôi xin cảm ơn quý khách hàng đã quan tâm đến sản phẩm của Sika và tin tưởng sử dụng sản phẩm của chúng tôi trong suốt thời gian qua. Nhằm đồng bộ thương hiệu cho các sản phẩm bitum của Sika trên toàn cầu, Sika đã ra mắt thương hiệu mới, SikaShield®, và các sản phẩm khác cùng gốc vật liệu này cũng sẽ đổi tên thành SikaShield® với các tên gọi khác nhau. Do đó, tên sản phẩm sẽ thay đổi từ SikaBit Pro® thành SikaShield®, như được hiển thị bên dưới. Tuy nhiên, xin lưu ý rằng hiệu năng và chất lượng sản phẩm sẽ không thay đổi.

SikaBit® thành SikaShield
SikaBit® thành SikaShield

Link thư thông báo hãng Sika: Tải xuống tại đây!

Tên cũ Tên mới
SikaBit PRO P30-0 Sand SikaShield® P24 S 3 mm
SikaBit PRO P40-0 Sand SikaShield® P24 S 4 mm
SikaBit PRO P-40 G-0 MG SikaShield® P24 MG 4 mm

Chúng tôi hy vọng quý khách hàng sẽ ưa thích sản phẩm với nhiều cải tiến này và hy vọng nhận được những phẩn hồi tích cực và thắc mắc của quý khách hàng về sản phẩm.