Thư thông báo: Thay đổi tên Sikabit W-15 và Sikabit 1

Thay đổi Sikabit W-15 sang SikaShield W159

Kính gửi Quý khách hàng và Đối tác, Sika đang không ngừng cải tiến sản phẩm và dịch vụ nhằm phục vụ Quý khách hàng tốt nhất.

Chúng tôi xin xác nhận rằng kể từ 01/2023 các sản phẩm Sikabit W-15 và Sikabit 1 sẽ được đổi tên mới tương ứng là SikaShield W159 ED 1,5mm và SikaShield W1.

Chúng tôi xác nhận rằng sản phẩm vẫn giữ nguyên chất lượng khi chúng tôi thay đổi tên sản phẩm.

Nếu Quý khách có bất kỳ thắc mắc nào liên quan đến vấn đề này, xin vui lòng liên hệ tư vấn của ATH Group.

Thư thông báo thay đổi tên thương hiệu: https://athgroup.net/thay-doi-ten-thuong-hieu-san-pham-tu-sikabit-thanh-sikashield

Hình ảnh sản phẩm Thay đổi tên Sikabit W-15 và Sikabit 1

Thay đổi Sikabit W-15 sang SikaShield W159
Thay đổi Sikabit W-15 sang SikaShield W159
Thay đổi tên Sikabit 1 thành SikaShield W1
Thay đổi tên Sikabit 1 thành SikaShield W1

File PDF thông báo: https://drive.google.com/file/d/1c23Avy8aWrRCc0mulR1zBfBSCgaz0OYq/view?usp=sharing