BestStonSeal SS102 – Hợp chất chống thấm, chống mốc cho đá Marble

5.00 (1 đánh giá) 94 đã bán

Liên hệ

Dạng tồn tại: Chất lỏng không màu, trong suốt.

Khối lượng riêng 1.01 ± 0.01 kg/lít @ 25oC

Độ pH: 11 ÷ 13

Điểm bắt cháy: Không bắt cháy

Đóng gói: 01 ; 02 ; 05 ; 25 ;210 lít/thùng

Thời gian bảo quản: It nhất 12 tháng kể từ ngày sản xuất

Định mức sử dụng: 10 m2/lít/lớp