Hyperdesmo ADY E – Màng mỏng PU 1 thành phần đàn hồi

5.00 (1 đánh giá) 116 đã bán

Liên hệ

Thi công:

– Có thể thi công HYPDERDESMO-ADY-E bằng chổi, con lăn hoặc phun không lẫn khí một hoặc hai lớp

– Thời gian giữa 2 lượt thi công không quá 48 giờ

Định mức sử dụng:

– Áp dụng cho nền xốp, rỗ: 0.1 – 0.5 kg/m2

– Áp dụng chống thấm bê tông: 0.1 – 0.15 kg/m2

– Áp dụng lớp ngoài cùng cho HYPERDESMO: 0.1 kg/m2/lớp