Sika Poxitar MY – Lớp phủ gốc Epoxy nhựa than đá kết hợp

5.00 (1 đánh giá của khách hàng ) 115 đã bán

Liên hệ

Đóng gói

  • Thành phần A: 16 lít/ thùng
  • Thành phần B: 4 lít/can
  • Hỗn hợp A + B là 20 lít/bộ (28kg/bộ)

Hạn sử dụng 12 tháng kể từ ngày sản xuất

Tỷ trọng ~1.4 kg/l đã trộn

Hàm lượng chất rắn theo thể tích: 85 ± 2 %