MasterEmaco P158 chất kết dính cho bê tông và vữa

5.00 (1 đánh giá của khách hàng ) 114 đã bán

Liên hệ

Dạng                                     Lỏng

Màu sắc                              Trắng sữa

Thành phần polyme           20%

Tỉ trọng                               1.007kg/lt

Độ Ph                                  10.5

MASTER EMACO P158 được đựng trong thùng nhưa 25 lít hoặc phuy 205 lít.